Duyệt mục :

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Shenzhen great tech leds co.,Ltd(Shenzhen Getron co.,Ltd)

Shenzhen great tech leds co.,Ltd(Shenzhen Getron co.,Ltd) Shenzhen great tech leds co.,Ltd(Shenzhen Getron co.,Ltd) Shenzhen great tech leds co.,Ltd(Shenzhen Getron co.,Ltd)
1 2 3

GETRON đã được chuyên ngành trong LED hiển thị ngoài trời từ năm 1993, tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ liên quan đến màn hình hiển thị LED ngoài trời, có hơn 20 bằng sáng chế qu...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay Tin Tức

Kiểm soát chất lượng


          

Tìm hiểu thêm